poniedziałek, 31 października 2016

Trochę naukowo


Tytuł: " Zarządzanie Zasobami Ludzkimi w biznesie w administracji publicznej."
Autor: Jolanta M. Szaban
Wydawnictwo: Difin
Liczba stron: 400
Data wydania: 29.09.2011 r.

" Prac poświęconych problematyce zarządzania zasobami ludzkimi ukazało się w Polsce bardzo wiele. Stąd uzasadnione pytanie: czym różni się od innych kolejna pozycja dotycząca tego zagadnienia? Otóż przedmiotem prezentowanej książki są wybrane elementy procesu zarządzania zasobami ludzkimi (zzl) – tak jak wyglądają one obecnie, w czasach daleko posuniętej globalizacji, z uwzględnieniem sytuacji kryzysowej, w jakiej znalazł się w ostatnich latach współczesny świat, a także z uwzględnieniem specyfiki procedur i narzędzi stosowanych w zzl w biznesie i w administracji publicznej. W publikacji Autorka przedstawiła wybrane elementy zzl, tj. dobór pracowników, poprzedzające go planowanie personelu, procesy adaptacji, rozwoju i oceniania pracowników oraz ostatni akord w melodii związanej z pracą, to znaczy odejścia z pracy, zwolnienia pracowników i rolę organizacji w tym procesie. "      

 Postanowiłam się dokształcać. No może niedokładnie ja. Mój dyrektor stwierdził, że przydadzą mi się studia podyplomowe z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi. Oto pierwsza pozycja z jaką miałam szansę się zapoznać.

 Książka przedstawia wybrane elementy procesu zarządzania zasobami ludzkimi w organizacjach gospodarczych oraz organizacjach sektora publicznego, tak jak wyglądają one obecnie w czasach daleko posuniętej globalizacji. W wyjątkowy sposób autorka publikacji wprowadza czytelnika w arkana problematyki zarządzania zasobami ludzkimi, proponując rozpocząć lekturę od charakterystyki współczesnego rynku pracy. Porusza, na potrzeby czytelnika, jego najważniejsze obszary funkcyjne jak planowanie, prognozowanie personelu, karierę i rozwój pracowników, a także opisuje moment rozstania pracowników z pracodawcą.

Moim zdaniem treści zawarte w książce zasługują na szczególną uwagę czytelników. Stają się one użyteczne nie tylko dla teoretyków i praktyków, ale i osób chcących zgłębiać tajniki wiedzy zzl, jak i samym tych którzy na co dzień pracują w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi. Uniwersalny charakter publikacji pozwala na zastosowanie zawartych w niej treści zarówno w organizacjach gospodarczych, jak i w szeroko rozumianej administracji publicznej.

Sądzę, iż książka Jolanty Szaban powinna się znaleźć na półce każdego, kto interesuje się tematyką zzl. Na mojej się znalazła.   

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz